ÎNTOCMIREA ACTELOR DECES

CONSILIERE PENTRU PROCEDURA LEGALĂ DECESE

   Vă putem consilia, sau ne putem angaja să întocmim întreaga procedura legală în locul dvs. (după o împuternicire în baza unei procuri notariale). Vă putem sprijini pentru eliberarea certificatului de deces, a adeverinței de înhumare, a autorizatiei de depunere la capelă, a ajutorului de deces oferit de Casa de Pensii sau de către angajator, a pașaportului mortuar. 

Pentru derularea procedurilor legale sunt necesare următoarele: 

– Certificatul de deces (se obține în baza actelor menționate, de la Starea Civilă sau primăria localității în raza căreia a survenit decesul).


– Certificat medical constatator al decesului întocmit și semnat de medicul care a făcut constatarea. 
– Dovada eliberată de Poliție sau Parchet din care sa rezulte că au fost sesizate (în cazul sinuciderii, accidentelor, alte cauze violente, cadavrul neidentificat și alte cazuri prevăzute expres de Codul Penal) în mod obligatoriu în aceste cazuri în actul constatator de deces se impune viza Parchetului.
– Certificatul de îmbălsămare.
– Actul de identitate al decedatului. – Certificatul de naștere al decedatului. – Actul de identitate al declarantului.
– Livretul militar sau adeverința de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligațiilor militare, până la 60 ani.

Consultanța gratuită procedură legală deces

Compania de servicii funerare Anthony vă oferă consultanță și o echipă specializată pentru întocmirea actelor deces.