iNTOCMIREA ACTELOR DECES

CONSILIERE PENTRU PROCEDURA LEGALa DECESE

   Va putem consilia, sau ne putem angaja sa intocmim intreaga procedura legala in locul dvs. (dupa o imputernicire in baza unei procuri notariale). Va putem sprijini pentru eliberarea certificatului de deces, a adeverintei de inhumare, a autorizatiei de depunere la capela, a ajutorului de deces oferit de Casa de Pensii sau de catre angajator, a pasaportului mortuar. 

Pentru derularea procedurilor legale sunt necesare urmatoarele: 

– Certificatul de deces (se obtine in baza actelor mentionate, de la Starea Civila sau primaria localitatii in raza careia a survenit decesul).


– Certificat medical constatator al decesului intocmit si semnat de medicul care a facut constatarea. 
– Dovada eliberata de Politie sau Parchet din care sa rezulte ca au fost sesizate (in cazul sinuciderii, accidentelor, alte cauze violente, cadavrul neidentificat si alte cazuri prevazute expres de Codul Penal) in mod obligatoriu in aceste cazuri in actul constatator de deces se impune viza Parchetului.
– Certificatul de imbalsamare.
– Actul de identitate al decedatului. – Certificatul de nastere al decedatului. – Actul de identitate al declarantului.
– Livretul militar sau adeverinta de recrutare, dupa caz, pentru persoanele supuse obligatiilor militare, pana la 60 ani.

Consultanta gratuita procedura legala deces

Compania de servicii funerare Anthony va ofera consultanta si o echipa specializata pentru intocmirea actelor deces.