SUNĂ-NE 24/7 SUNĂ-NE 24/7 SUNĂ-NE 24/7
Sună-ne 24/7 Sună-ne 24/7 Sună-ne 24/7

2 Proceduri Legale DECES: Decedat la domiciliu sau spital

Proceduri Legale DECES: DECEDAT LA DOMICILIU

Viața te suprinde, uneori te ridică, alteori te coboară cu repeziciune şi brutalitate. Nu putem schimba viteza, dar putem controla direcţia dacă avem informaţiile necesare şi stăpânirea de sine.

Când te afli în faţa unei tragedii, când eşti cuprins de un val de durere, trebuie să îţi aduni toate puterile pentru a acţiona corespunzător. Ce faci dacă o persoană draga ție îşi dă ultima suflare la domiciliu şi nu la spital? Află care este procedura legală!

Cei cinci paşi de proceduri Legale DECES pe care trebuie să îi urmaţi dacă va confruntaţi cu un deces la domiciliu sunt:

  1. Constatarea decesului
  2. Întocmirea Certificatului Medical Constatator al Decesului (CMCD)
  3. Obţinerea Certificatului de Deces
  4. Obţinerea Ajutorului de Deces

Pasul I. Constatarea decesului

Primul pas de proceduri Legale DECES ȋn această situație este chemarea ambulanței la locul ȋn care se află persoana decedată. Decesul va fi constatat de către un medicul de familie sau de către medicul legist colaborator al firmelor de servicii funerare.

În weekend, precum și în perioada sărbătorile legale decesul poate fi constatat si de către medicii Serviciului de Ambulanță, prin intocmirea certificatului constatator al decesului.

Pasul II. Întocmirea Certificatului Medical Constatator al Decesului

Certificatul Medical Constatator al Decesului (CMCD) se ȋntocmeste după 24 ore(minim 12 ore in funcție de diagnostic) de la producerea decesului şi se eliberează în baza actului de identitate al defunctului.

Pasul III. Obţinerea Certificatului de Deces

Certificatul de Deces se eliberează în baza, la Starea Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) sau la Primăria unității administrativ-teritoriale ȋn zona căreia a avut loc decesul.

Actele necesare pentru eliberarea Certificatului de Deces sunt:

  • Certificatul medical constatator al decesului;
  • Certificatul de naștere şi de căsătorie, după caz;
  • Actul de identitate al persoanei decedate (ce va fi reținut de către Ofițerul de Stare Civilă);
  • Copie după actul de identitate al persoanei care declară decesul;
  • Dovada eliberată de poliţie sau de Parchet (Procuratură) din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată cu privire la deces (dacă decesul a avut loc ȋntr-un mod violent sau din cauza unui accident ori sinucidere)

Odată cu eliberarea Certificatului de Deces se eliberează adeverinţa de înhumare sau de incinerare într-un singur exemplar.

Pasul IV. Obținerea Ajutorului de Deces

Pentru organizarea unei înmormântări decente, aveţi la dispoziţie cinci opţiuni de sprijin financiar.

  • Ajutorul de deces din partea Statului – se acordă în termen de 3 ani de la producerea evenimentului şi se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. În anul 2016 suma poate fi 2,681 RON, dacă persoana decedată era asigurată sau ,1341 RON, dacă nu era asigurată.
  • Ajutorul de înmormântare din partea Angajatorului – se acordă de către angajator din fondurile proprii, în condiţiile prevăzute în contractul de muncă, individual sau colectiv.
  • Ajutorul de înmormântare acordat de Primării – se suportă din bugetul local şi poate fi acordat în bani şi/sau în natură, prin bunuri materiale.
  • Ajutorul pentru persoana supraviețuitoare (pensionar) – se acordă în funcţie numărul de numarul de ani de căsnicie şi de situaţia în care s-ar putea afla supravieţuitorul.
  • Despăgubiri în cazul accidentelor rutiere – se acorda despăgubiri care vizează atât pierderile cu caracter patrimonial cât şi pierderile cu caracter nepatrimonial (prejudiciul moral).

Pentru informaţii legate de proceduri Legale DECES, legislaţie, condiţii, acte necesare şi depunerea dosarului, accesaţi link-ul următor…click aici

Proceduri Legale DECES: DECEDAT LA SPITAL

Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi se confruntă cu pierderea unei persoane dragi. În acele momente eşti zguduit de durere şi te simţi neputincios în faţa unui destin crud. Deşi simţi că ţi s-a rupt o fărâmă de suflet odată cu pierderea ta, trebuie să îţi aduni toate puterile pentru a urma procedurile legale în cazul unui astfel de eveniment nefericit.

În continuare vei afla care sunt cei 5 paşi de proceduri Legale DECES pe care îi vei avea de parcurs dacă te vei confrunta cu decesul unei persoane dragi în interiorul spitalului. Cei 5 paşi pe care trebuie să îi urmezi dacă te confrunţi cu un deces în spital:

  1. Constatarea decesului şi consemnarea acestuia în Foaia de Observaţie (FO)
  2. Întocmirea Certificatului Medical Constatator al Decesului (CMCD)
  3. Completarea Biletul de ieșire din spital care conţine detaliile referitoare la deces
  4. Obţinerea Certificatului de Deces şi a Adeverinţei de înhumare sau de incinerare
  5. Depunerea dosarului pentru obţinerea Ajutorului de Deces

Pasul I. Constatarea decesului

Mai întâi se va constata decesul de către un medic specialist, primar sau de gardă. Urmează apoi să fie consemnat în foaia de observaţie (FO) menţionând data şi ora la care s-a produs, cu semnătura şi parafa medicului. În cel mult două ore de la constatarea decesului, spitalul are obligația legală de a anunța telefonic familia.

Pasul II. Întocmirea Certificatului Medical Constatator al Decesului

Certificatul Medical Constatator al Decesului (CMCD) este completat obligatoriu de un medic primar/specialist, de pe secţia unde a fost internat pacientul, cu excepţia cazurilor la care se efectuează autopsia anatomo-patologica sau medico-legală.

Autopsia medico-legală se realizează în caz de moarte violentă, cauza necunoscută sau suspecta a morţii. Certificatul Medical Constatator al Decesului este atunci responsabilitatea medicului legist.

Dacă însă familia nu are nicio rezervă asupra cauzelor bolii şi a tratamentului aplicat şi doreşte să îşi asume în scris decizia, se poate alege să nu se mai efectueze autopsia.

Întocmirea certificatului poate fi realizată numai după 24 ore de la declararea decesului de către cadrul medical şi se va elibera cu un act de identitate al celui care a trecut în nefiinţă. Vei avea nevoie de CMCD pentru a obţine Certificatului de Deces de la Oficiul de Stare Civilă.

Pasul III. Biletul de ieşire din spital (dupâ caz)

În continuare se va întocmi biletul de ieșire din spital, o formalitate obligatorie, care va conţine detaliile referitoare la cauzele care au produs pierderea persoanei.

Pasul IV. Obţinerea Certificatului de Deces

După ce ai terminat cu procedurile din spital, pasul următor de proceduri Legale DECES consta în obținerea Certificatului de Deces, care se eliberează de Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP), sau după caz, de Primăria unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul.

Declararea decesului se realizează astfel:

  • în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei, dacă a fost produs decesul din cauze naturale;
  • în termen de 48 de ore dacă decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau unui act de violenţă, precum şi în cazul descoperirii unui cadavru;
  • în termen de 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat în primele 15 zile de viaţă.

Actele necesare pentru eliberarea Certificatului de Deces, în caz de moarte naturală, sunt:

  • certificatul medical constatator al decesului;
  • certificatul de naștere şi de căsătorie, după caz;
  • actul de identitate al persoanei decedate (ce va fi reținut de către Ofițerul de Stare Civilă);
  • copie după actul de identitate al persoanei care declară decesul;

Dacă decesul se datorează unei cauze violente, accident, sinucidere, se adaugă la actele de mai sus dovada eliberată de poliţie sau Parchet (Procuratură) din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.

Dacă decesul s-a produs și s-a înregistrat în străinătate, înhumarea sau incinerarea se face pe baza adeverinței de înhumare sau incinerare eliberată de Primăria în a cărei rază teritorială urmează să se facă înhumarea.

Actele necesare sunt: cerere scrisă a persoanei interesate, certificatul/ extrasul de deces emis în străinătate, traducerea legalizată a acestui certificat/ extras; certificatul de stare civilă (naştere/ căsătorie) şi actul de identitate al persoanei decedate (fotocopii).

Dacă persoana decedată este dispărută, actul de deces se face în baza unei hotărâri judecătorești declarative de moarte, la Primăria locului de naștere sau domiciliu al celui declarat decedat.

Odată cu eliberarea Certificatului de Deces, ofiţerul de stare civilă eliberează şi adeverinţa de înhumare sau de incinerare, într-un singur exemplar.

Pasul V. Obținerea Ajutorului de Deces

Ajutorul de deces este un ajutor material acordat solicitanților, la cerere, din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mic decât valoarea câștigului salarial mediu brut pe economie folosit la fundamentarea bugetului de asigurări sociale, aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale.

Legea care guvernează valoarea ajutorului de deces este Legea nr. 263/2010 cu modificările și completările ulterioare. Odată cu majorarea salariului mediu brut, în 2019 s-a majorat şi cuantumul ajutorului de deces.

Astfel, în cazul asiguratului sau pensionarului ajutorul de deces este de 5.163 lei (similar cu valoarea câştigului salarial mediul brut), iar în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, acest ajutor este de 2.582 lei.

Persoanele care pot beneficia de ajutor sunt: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau oricare altă persoană care dovedeşte că a suportat cheltuielile de deces. Cererea pentru acordarea ajutorului se depune, după caz, la casă teritorială de pensii sau la angajatorul asiguratului decedat.

Mai multe informaţii despre proceduri Legale DECES si obţinerea ajutorului de deces aici.